Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Pozyskiwanie drewna i innych produktów leśnych w ramach zrównoważonego użytkowania lasu i ochrona zasobów leśnych

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Mieszkowice prowadzi się w oparciu o 10 letni plan urządzania lasu.

W operacie urządzeniowym obliczono i przyjęto optymalne etaty użytkowania głównego i przedstawiono kierunkowe wytyczne w zakresie ubocznego użytkowania lasu.

Uboczne użytkowanie lasu w Nadleśnictwie ogranicza się do pozyskania choinek w ilości ok. 150 sztuk rocznie.  W lasach naszego nadleśnictwa okoliczna ludność pozyskuje płody runa leśnego tj. grzyby, jagody, głównie na własne potrzeby.

Przyjęte etaty użytkowania głównego na dziesięciolecie wynoszą:

-  użytkowanie rębne -  433100 m3/na  powierzchni   2400,38 ha

-  użytkowanie przedrębne - 610000 m3/na powierzchni  15512,84 ha

 Razem  – 1043100 m3

Przeciętny roczny rozmiar pozyskania grubizny i drobnicy w rozbiciu na gatunki iglaste i liściaste:

 

Rodzaj

użytkowania

Grubizna (m3)

Razem

Drobnica (m3)

Razem

Drewno ogółem

Razem

iglaste

liściaste

iglaste

liściaste

iglaste

liściaste

Użytkowanie rębne

 

35770

 

7540

43310

1450

450

1900

37220

7990

45210

Użytkowanie przedrębne

 

54800

 

 

6200

 

61000

8200

1300

9500

63000

7500

70500

RAZEM

 

90570

 

13740

104310

9650

1750

11400

100220

15490

115710

 

Przeciętna zasobność drzewostanów  nadleśnictwa  -  272.82 m3/ha., natomiast  przeciętny przyrost miąższości brutto  na 1ha  wynosi 5.38 m3/rok.

 

Porównanie przyjętych etatów łącznie (rębne + przedrębne) z bieżącym przyrostem miąższości kształtuje się następująco:

 

Użytki

Bieżący przyrost miąższości

% bieżącego przyrostu miąższości

rębne

przyrost      w rębnych

przedrębne

razem

brutto m3

netto m3

x 1.25

 

brutto m3

 

524644

 

25755

762500

1312899

1757960

74,7