Asset Publisher Asset Publisher

Seminarium z okazji 90-lecia LP

Seminarium z okazji 90-lecia Lasów Państwowych

90-lecie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe było okazją do zorganizowania  seminarium poświęconego historii Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Mieszkowice. Sala konferencyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach przywitała zaproszonych leśną dekoracją - dzięki jarzębinie, zapachowi żywicy ze świeżo ściętego pnia oraz śpiewowi ptaków przez chwilę można było poczuć się jak w prawdziwym lesie. Uroczystość rozpoczęła Pani Nadleśniczy Iwona Główka-Kamyszek, witając zaproszonych gości, po czym oddała głos Panu dr hab. Krzysztofowi Adamowiczowi, pracownikowi Katedry Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pan Adamowicz przedstawił prezentację na temat historii Lasów Państwowych w Polsce, zaczynając od roku 1924 - powołania jednostki Polskich Lasów Państwowych. Dowiedzieliśmy się między innymi o współfinansowaniu przez Lasy Państwowe budowy Portu w Gdyni, poznaliśmy sylwetkę Adama Loreta - pierwszego dyrektora Lasów Państwowych.

Historię Nadleśnictwa Mieszkowice przedstawiła długoletnia pracownica tutejszego nadleśnictwa, Inżynier Nadzoru Pani Cecylia Nosal. Od czasów przedwojennych, przez założenie pierwszych nadleśnictw  - Łysogórki, Godków i Moryń aż do ich połączenia w roku 1972, którą to datę uważa się za początek istnienia Nadleśnictwa Mieszkowice w obecnym kształcie. Przedstawione zostały także najważniejsze zdarzenia z kroniki nadleśnictwa.

Następnie wysłuchaliśmy prezentacji Pani Edyty Bakalarz, Leśniczego Szkółkarza. Tematem prezentacji była historia powstania szkółki leśnej w Starych Łysogórkach. Część wykładową seminarium zakończyła prezentacja Zastępcy Nadleśniczego Pana Zbigniewa Majdy, przybliżająca ogólną charakterystykę nadleśnictwa.

W uznaniu za dotychczasową wzorową współpracę i życzliwą atmosferę w kontaktach zawodowych z nadleśnictwem uhonorowano następujące osoby: Wojciech Konarski (Starostwo Powiatowe w Gryfinie), Andrzej Salwa (Burmistrz Mieszkowic), Barbara Nowicka (MGOK w Mieszkowicach), Alina Leończyk (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk" Goszków), Józef Mroziak (Sołtys Zielina), Piotr Piątek (emerytowany leśniczy), Zygmunt Jędrzejak (emerytowany leśniczy).

Nadleśnictwo Mieszkowice dziękuje Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali konferencyjnej.