Asset Publisher Asset Publisher

Zmiana systemu szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 651), zmienia się m. in. system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych.

               Od 01 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gmin lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza uprawy.