Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona Rybołowa na wybranych obszarach

SPA Natura 2000 w Polsce

 

Projekt „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” to wspólne działanie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (koordynator przedsięwzięcia), 20 nadleśnictwa położonych na północy Polski oraz Komitetu Ochrony Orłów, który od lat podejmuje próby ocalenia gatunku. Założenia projektu powstały już w 2014 r., w trakcie trwania projektu LIFE, realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Podjęta w 2015 r. decyzja o aplikowaniu o środki LIFE zaowocowała rozpoczynającym się właśnie projektem, którego finansowanie zapewnią: program LIFE, NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe. Całość prac będzie kosztowała ponad 5 mln zł. Projekt zostanie zakończony w 2020 r. 

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w ramach ww. projektu zostało zamontowanych sześć nadrzewnych platform lęgowych dla rybołowa oraz dwie zapory leśne.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzenia strony:  http://rybolowy.pl/

flaga-projekt-rybolowProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów