Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów - "Lasy i Edukacja"

Learn to Love Forest

Dzień 21 marca Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasów, który od 2012 roku obchodzony jest na całym świecie.

Obchody mają na celu rozbudzenie w społeczności całego świata świadomości znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca wszystkie kraje do podejmowania działań służących pogłębianiu wiedzy o roli i znaczeniu lasów.

Tematem Międzynarodowego Dnia Lasów w 2019 roku są „Lasy i Edukacja".

Nadleśnictwo Mieszkowice serdecznie zaprasza do odwiedzin  i skorzystania z oferty edukacyjnej nadleśnictwa.

http://www.mieszkowice.szczecin.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna#p_101_INSTANCE_kCS6

FAO zajmuje się walką z biedą i głodem poprzez rozwój rolnictwa, a także polepszenie poziomu wyżywienia. FAO jest podstawową organizacją Narodów Zjednoczonych działającą na rzecz poprawy sytuacji na wsi i jej rozwoju. Organizacja jest też twórcą specjalnych programów, które mają być wcielane w życie w sytuacjach klęsk żywnościowych. Najwyższym organem FAO jest Konferencja zbierająca się co dwa lata. Wybiera ona Dyrektora Generalnego FAO, którym jest obecnie pan José Graziano da Silva (Brazylia). Rada jest organem zarządzającym, nadzorującym prace wielu komitetów zajmujących się rolnictwem, lasami, rybołówstwem oraz rynkiem i bezpieczeństwem żywnościowym. Specjalna komisja funkcjonująca w ramach FAO zajmuje się współpracą ze Światową Organizacją Zdrowia w dziedzinie opracowywania wspólnych standardów żywnościowych.


Od czasu przyjęcia Agendy rozwojowej 2030 i jej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju jednym
z najważniejszych celów strategicznych FAO jest realizacja stosownych postanowień Agendy.

  
Regionalne Biuro FAO dla Europy oraz Azji Środkowej znajduje się w Budapeszcie.


Resortem koordynującym merytoryczną współpracę Polski z FAO jest Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

http://www.fao.org/home/en/