Lista aktualności Lista aktualności

Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

W ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

Tytuł projektu: Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry.

Nadleśnictwo Mieszkowice dnia 23 maja 2018 roku podpisało porozumienie partnerskie w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Nadleśnictwo Mieszkowice w ramach projektu będzie realizowało następujące zadania:

1. Rozminowanie terenu rezerwatu przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego".

2. Udostępnienie turystyczne miejsca „widokowego” – Gozdowice.

Wspólne dziedzictwo naturalne jest podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia. Bogactwo przyrodnicze i jego transgraniczny rozwój to warunek utrzymania dobrego stanu środowiska warunkującego wysoką jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności przyczynia się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. Współpraca transgraniczna umożliwia skuteczne wdrożenie działań na rzecz ochrony środowiska i zagospodarowania zasobów naturalnych oraz wykorzystanie doświadczeń związanych z zagospodarowywaniem zasobów przyrodniczych.

Partner wiodący projektu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozostali partnerzy projektu: Nadleśnictwo Chojna, Nationalpark Unteres Odertal.

Początek projektu: 01.01.2020 r.

Zakończenie projektu: 30.06.2022 r.

Budżet projektu: 1.349.648,00 euro.

Udziały własne partnerów wynoszą co najmniej 15%.