Lista aktualności Lista aktualności

Bank Danych o Lasach

Głównym celem Banku Danych o Lasach jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Informacje te powiązane są
z danymi
z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo.”

Powyższych informacji możemy zaczerpnąć odwiedzając stronę internetową: www.bdl.lasy.gov.pl.

Podczas wycieczki do lasu turysto pamiętaj, że możesz skorzystać z platformy Banku Danych
o Lasach
(mapy) i czuć się bezpiecznie.